1

Тема: Школа толерантності та молодого лідерства

Протягом липня - серпня 2011 року Всеукраїнська громадська організація «Молодий рух» за сприяння Національного фонду підтримки демократії провела чотири Школи то-лерантності та молодого лідерства. Вони проходили під гаслом: «Толерантність українсь-кої молоді – запорука демократії».
Школи відбувалися у м. Коломия (Івано-Франківська обл.) 25-27 липня, м. Бердичів (Житомирська обл.) – 28-30 липня, м Луганську 3-5 серпня та м . Херсоні 6-8 серпня.
В одній з них, яка відбулася поблизу м. Бердичів, що на Житомирщині, взяла участь випускниця філософського факультету Східноукраїнського національно університету іме-ні В. Даля Мах Ясміна.
Основне завдання таких семінарів – виховання лідерських якостей у молоді, пошук правди та компромісу у резонансних історичних і суспільно-політичних питаннях, що стали інструментом політичної боротьби, результатом якої може стати поглиблення про-тиріч та розкол українського суспільства. Найбільш болючі з них – статус російської мови в Україні, відновлення істинної історії ОУН УПА, зовнішньополітична орієнтація України тощо).
Для обговорення Молодим Рухом були підібрані теми, покликані об’єднати молодь навколо спільних для всіх українців цінностей, не зважаючи на регіон проживання та по-літичні уподобання.
Тож для проведення тренінгів запросили кращих істориків, політологів та громадсь-ких діячів, які стали провідниками у вирішенні таких неоднозначних питань.
Зокрема, відомий історик, академік Володимир Сергійчук, професор Київського на-ціонального університету імені Т. Шевченка взяв участь у всіх чотирьох Школах, на яких прочитав молоді лекції, які містили неупереджену інформацію про голодомор 1932-33 ро-ків в Україні та історію Української повстанської армії (УПА) на основі архівних докуме-нтів та історичних фактів.
Про мовну політику та роль молоді у збереженні ідентифікації нації дискутував з учасниками проекту Олександр Якименко -  представник Національної академії держав-ного управління при Президентові України.
Представник Польщі Петро Шостак – координатор проекту «Українська майстерня європейської інтеграції» поділився з учасниками Шкіл досвідом проектної діяльності та з отримання грантів від ЄС на реалізацію соціальних проектів.
Крім цього організаторами залучалися місцеві експерти з питань європейської та єв-роатлантичної інтеграції.
Учасники всіх Шкіл мали нагоду переглянути та обговорити кінофільм «Життя ін-ших», в якому йдеться про німецький досвід об’єднання суспільства навколо людських цінностей у розділеній Німеччині.
Оригінальний задум організаторів – проведення чотирьох Шкіл на Сході, Заході, Пі-вдні та Півночі України, на кожну з яких були запрошені представники з усіх регіонів - виправдав усі очікування. Молоді активісти винесли цінну інформацію для своєї соціаль-ної діяльності, і, найголовніше – у черговий раз переконались у тому, що незалежно від місця народження чи проживання кожен громадянин України перш за все цінує добробут та процвітання власної держави, досягнути якого можливо, лише спільними зусиллями.

Поделиться